ANEMOSTATY AVK

Velikost 500, 600, 625, 800

 

Použití:


Tento anemostat je koncový element centrálních vzduchotechnických zařízení sloužící pro přívod a odvod vzduchu.
Anemostat AVK je konstruován pro přívod větších objemových množství vzduchu oproti již vyráběnému typu AVS. To je dáno větší průchodnou plochou štěrbin u jednotlivých masek. Anemostat je tedy určen do vyšších interiérů nad 3,5m. 
 

Výhodou je oproti běžným výustkám: 

  • intenzivní promíchávání vzduchu přiváděného se vzduchem ve větraném nebo klimatizovaném prostoru
  • nízká hlučnost na přívodu vzduchu v poměru k přiváděnému množství
  • rozměrová řada odpovídá rozměrové řadě podhledů. Anemostaty jsou konstrukčně řešeny jako deska podhledu, lze je snadno zabudovat s velmi dobrým estetickým dojmem. Zabudování do pohledu však není podmínkou použití
  • směr vzduchu lze nastavit na kteroukoliv stranu s prouděním horizontálním – plochý proud, nebo vertikálním s intenzivním promícháváním vzduchu. Nastavení a seřízení lze provést při montáži a následně upravit jednoduchým způsobem
Anemostat AVK

Tento koncový element se skládá:

  • z výstupní masky, která je opatřena štěrbinami, kde jsou umístěny ručně regulované lamely. Lamely se používají pro regulaci přívodu vzduchu, tzv. směr proudění vzduchu. Pro odvod vzduchu se použije deska bez lamel. Maska je vyrobena z ocelového plechu, lamely jsou z umělé hmoty. Standardně černé barvy, lze dodat i v barvě bílé. Nátěr desky je bílý odstín 9010, nebo dle požadavku.
  • z expanzního boxu, který je vybaven dle požadavku regulační klapkou na přívodu (odvodu) vzduchu. Napojení je kruhového průřezu na hadici a to horní, nebo stranové. Expanzní box je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu a rozměry lze eventuálně upravit. Do boxu se uchytí pomocí šroubů maska. Regulace se provádí při sejmuté masce.
  • Expanzní boxy se dodávají v provedení EBS – boční napojení na přívod vzduchu, nebo EBH – horní napojení na přívod vzduchu. Obě provedení jsou standardně bez perforovaného plechu. Boxy je možno v obou provedeních dodat s perforovaným plechem na základě požadavku – viz způsob objednávání. Rozdíly jsou patrné z diagramu tlakových ztrát.